Language.Exchange

붕따우 언어 교환

  1. 언어 교환
  2. > 도시 >
  3. 🇻🇳 붕따우

 

danhtho
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
Hello, I would like to speak with a English native and can help everyone in Vietnamese Danh Thọ
nibbles1809
모국어 :  영어, 베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어, 스페인어
I'm a Vietnamese. I've been learning English for more than 3 years, and I definitely can speak English. I'm just a beginner of Spanish, and I want to be fluent in Spanish. I'm still a secondary school student. I'm looking forward to having a partner to practice English and Spanish. We can teach and share our experiences. I can teach you Vietnamese if you are interested in it. I can also be your English partner. Nice to meet you!
jellonara
모국어 :  한국어
  <=>  
학습할 언어 :  영어, 베트남어
The Earth is a beautiful planet. I'm from Korea. I like Vietnam. However, I have a lot of problems living my life because of different language and culture. If communication problems are solved, we can have fun. So you have to learn the language.
phamngocanh
  <=>  
학습할 언어 :  수화 (미국수화)
I'm Phạm Ngọc Ánh and I'm a student. I'm from Vietnam and I want to improve my English skills and make friend with lots of foreigners. My hobbies are play PUBG, listen 2 the music, surf the internet, buy and sell global brand, etc... Be my friend !!
hoaiha
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
Xin chào! Tôi tên là Hà nhưng bạn có thể gọi tôi là Kimi. Hiện tại tôi là học sinh cấp 2. Tôi là người Việt Nam. Sở thích của tôi là xem phim, đi chơi, đọc sách, du lịch ( mặc dù tôi chưa đi bao giờ),....Tôi rất muốn đi du lịch vương quốc Anh, nhưng tiếng anh của tôi không được tốt vì vậy tôi cần một người Anh hoặc Mỹ có thể dạy tôi thành thạo tiếng anh, ngược lại tôi sẽ dạy bạn Tiếng Việt nếu bạn muốn. Tôi chỉ dùng facebook và messenger. Cảm ơn đã đọc đoạn giới thiệu dài dòng của tôi. Chúc bạn một ngày vui vẻ :)
sherlock
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  수화 (영국수화)
hel
terexerza
모국어 :  영어, 타이어
  <=>  
학습할 언어 :  베트남어, 영어
Hello, I just move to Vung Tau for business, and would like learn about vietnamese. moreover I would like to understand more Vietnam culture. Let make a friend.
caterilapham
모국어 :  영어, 영어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
My name’s Hoan but you call me is Caterila, I gaduated Economic HCM City on 2013, Now i’m living in Vung Tau City, i work for a foreign company reason i exchange language english to use it furrently. Please help to learn English if you learn Vietnamese i can teach it for you. Thanks your help
vividuong
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
Tôi Muốn khả năng nói và nghe tiếng anh của mình trở nên lưu loát hơn. Tôi mong sẽ gặp được những ngưỡi bạn để có thể trao đổi ngôn ngữ và văn hoá của mỗi nước ????????????
thuytien
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어, 한국어
I'm a secondary student. I'm 14 and I like learning new languages. Hope to be friend with everyone.
khanhdo
모국어 :  베트남어
  <=>  
안녕하세요, 제 이름은 Tommy입니다. 저는 25세이고 (베트남) 붕따우에 살고 있어요. 프랑스어, 중국어 (표준), 영어를 공부할 언어 교환 파트너를 찾고 있어요. 대신에 베트남어를 배울 수 있도록 도와 드리겠습니다.
thanhhaun
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
My name is Hau. I'm a Vietnamese native speaker. I'm learning IELTS and my goal would be 7.5. I'm seeking a partner to practice my speaking. well, I'm also keen on exchange language English- Vietnamese if you like. Thanks. Hau
thanhhau
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
Hi every one. My name is Hau. I'm a Vietnamese native speaker. I'm a IELTS leaner. My target is 7.5 at the end of this 2017. I'd look for some partner to practice or exchange language. my welcome to all of you to practice language together. Thanks Hau