Language.Exchange

베트남 언어 교환

  1. 언어 교환
  2. > 국가 >
  3. 🇻🇳 베트남

 

holuc2002
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  일본어, 영어
안녕하세요, 제 이름은 Lực입니다. 저는 19세이고 (베트남) 하노이에 살고 있어요. 일본어, 영어를 공부할 언어 교환 파트너를 찾고 있어요. 대신에 베트남어를 배울 수 있도록 도와 드리겠습니다.
lavender94
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
안녕하세요, 제 이름은 Loan입니다. 저는 26세이고 베트남에 살고 있어요. 영어를 공부할 언어 교환 파트너를 찾고 있어요. 대신에 베트남어를 배울 수 있도록 도와 드리겠습니다.
phamtuongvyy
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
Hi everyone! My name is Tuong Vy. I am a student.I speak Vietnamese.I love to sleep, eat and watch cartoons.
huuson
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
안녕하세요, 제 이름은 son입니다. 저는 23세이고 (베트남) 호치민에 살고 있어요. 영어를 공부할 언어 교환 파트너를 찾고 있어요. 대신에 베트남어를 배울 수 있도록 도와 드리겠습니다.
tracy92
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어, 한국어
Hi. Nice to meet you guys. Im living in Ho Chi Minh city. I like traveling, eating, shopping and making friends. Lets practices languages and become good friends ^^
mayahoang
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
ice cream is very good
aimi11
  <=>  
학습할 언어 :  영어, 한국어
Hello.
yenngoc
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
Xin chào! Mình là Yến Ngọc, mình đến từ Việt Nam hiện tại đang là học sinh trung học cơ sở. Mình học lớp 8, mình thực sự rất thích tiếng Anh, mình xem tiếng Anh như một niềm vui. Sở thích: nấu ăn, đọc sách, xem phim, đi mua sắm, học ngôn ngữ,.....Nếu bạn biết Tiếng Anh hãy về trò chuyện với tôi nhé
mameazu
모국어 :  일본어
  <=>  
학습할 언어 :  베트남어, 영어
Hi!My name is mameazu. i have been living Ho chi minh in vietnam for 1 year i want to make a lot of friends and study vietnamese and english. I can teach japanese. please contact me!
sapphire1219
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
안녕하세요, 제 이름은 Nhi입니다. 저는 24세이고 베트남에 살고 있어요. 영어를 공부할 언어 교환 파트너를 찾고 있어요. 대신에 베트남어를 배울 수 있도록 도와 드리겠습니다.