Language.Exchange

베트남어 언어 교환

  1. 언어 교환
  2. > 언어 >
  3. 🇻🇳 베트남어

 

hannah_mh
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  독일어, 한국어, 영어
안녕하세요, 제 이름은 Hannah입니다. 저는 16세이고 베트남에 살고 있어요. 독일어, 한국어, 영어를 공부할 언어 교환 파트너를 찾고 있어요. 대신에 베트남어를 배울 수 있도록 도와 드리겠습니다.
vytotuong
모국어 :  베트남어
  <=>  
안녕하세요, 제 이름은 Tô입니다. 저는 19세이고 (베트남) 비엔호아에 살고 있어요. 영어, 바스크어, 중국어 (표준), 한국어를 공부할 언어 교환 파트너를 찾고 있어요. 대신에 베트남어를 배울 수 있도록 도와 드리겠습니다.
veeeyyydtn
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  한국어, 영어
안녕하세요, 제 이름은 dang입니다. 저는 22세이고 (베트남) 냐짱에 살고 있어요. 한국어, 영어를 공부할 언어 교환 파트너를 찾고 있어요. 대신에 베트남어를 배울 수 있도록 도와 드리겠습니다.
maihoala
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
안녕하세요, 제 이름은 Hoa입니다. (베트남) 하노이에 살고 있어요. 영어를 공부할 언어 교환 파트너를 찾고 있어요. 대신에 베트남어를 배울 수 있도록 도와 드리겠습니다.
bella201020
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
hey there! i'm Bella and i live in vietnam. i am looking for a language exchange partner to study english and make friend. i'd be happy to help you to learn vietnamese in exchange.
phuong995
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
Hello, I'm Phuong, from Vietnam, I am here to learn English. And I want to have new friends , know new cultures, regions, ... If you are learning Vietnamese and want to travel to Vietnam, make friends with me. Thanks!
joey41
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  중국어 (다른), 영어
안녕하세요, 제 이름은 Joey입니다. 베트남에 살고 있어요. 중국어 (다른), 영어를 공부할 언어 교환 파트너를 찾고 있어요. 대신에 베트남어를 배울 수 있도록 도와 드리겠습니다.
tuyetnguyen
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어, 한국어
Tôi tên là Nguyễn Thị Tuyết, tôi là kế toán. Tôi chỉ biết tiếng quê hương mình, Muốn học thêm tiếng anh và tiếng hàn, để biết nhiều kiến thức hơn, xem báo, tin tức trên mạng, vì không biết tiếng anh nên không thể xem hay hiểu biết thêm bất cứ điều gì cả. Bên cạnh đó tôi rất thích tiếng hàn, vì tôi thích xem phim hàn quốc.
thuyntt
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
Chào các bạn mình tên là Thủy. Hiện tại mình làm kế toán thuộc tập đoàn Masan. Mình sử dụng tiếng mẹ đẻ_Việt Nam là ngôn ngữ chính. Vì mong muốn được giao tiếp tiếng anh tốt hơn, mình muốn làm quen cũng như trao đổi ngôn ngữ với các bạn. Rất vui khi được làm quen với mọi người :)
amichu
모국어 :  영어, 베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  일본어
Hello, you can call me Ami! I’m a beginner in learning Japanese, but would like to have an exchange partner to practice and learn more from. I also would like to make friendships too so it doesn’t have to be strictly studying. I love food, movies, animation, anime, art, video games, and traveling! I mainly use discord, so come say hi :)
tumaquochuy
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어, 영어
I want to exchange Vietnamese - English
huyenlinh
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
My name is Linh, I'm from Vietnam. I'm a student at high school in Binh Dinh province. My native language is Vietnamese and I really want to practice English, I very love it. I like cooking, listen to music, and sometimes I watch a lot of video about American couples, because I think it so sweet and cute. Looking forward to talking with you.
camellia
  <=>  
학습할 언어 :  이탈리아어
Hello from Oslo. I spend most of my vacation in Tuscany biking and would like to practice Italian with someone. English is my working language and Norwegian is native.
quynhanhbuingo
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  중국어 (타이완어), 영어
Hello, My name is Jasper. Now I am studying in Taipei, in Taiwan. I am looking for a language exchange partner to study English and Chinese (Taiwanese). I'd be happy to help you to learn Vietnamese in exchange.
giangt
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
Hello every one, I am Hong, live in Vietnam, 23 years old I work in sales, I live in a big city so i really like to communiate with every one with my English, and for me the best way is to have a chat with native speakers or some one is good at English I really like to talk with every one, i love to laugh, i am friendly, i can not wait to talk with you all.
nhungxinhdep
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  이탈리아어
I'm student VIETNAMESE LISTING MUSIC
anna14
모국어 :  영어, 베트남어
  <=>  
Hiii Im Anna Wanna learn some Korean and Madarin and willing to help with English 😀
edna_2110
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  영어
Hello. My name is Le but you call me Edna. I'm a student. I'm looking for a language exchange partner to study English. Make friend and let's study together with me!! >.<
jnguyen
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  한국어, 영어
Have a nice day everyone.
gemma23
모국어 :  베트남어
  <=>  
학습할 언어 :  이탈리아어, 일본어, 독일어
A student desperately trying to improve her German :V Love movies and music